010 425 9900myynti@hltech.fi

Tietopaketti teknisten eristeiden ominaisuuksista ja käyttökohteista

Kokosimme suunnittelijan työtä helpottaaksemme tietoa eristemateriaaleista ja niiden käyttökohteista. Taulukoista selviää milloin ja mitä kannattaa eristää ja millä tuotteilla se onnistuu parhaiten.

Paneutuminen maksaa itsensä takaisin laadukkaampana lopputuloksena. Eristemateriaalin hinta on varsin pieni osa eristämisen kokonaiskustannuksista, mutta asennus- ja käyttökustannuksiin sillä on iso vaikutus.

Eristeasiantuntija on järkevää ottaa mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kun putkien sijoitus optimoidaan myös eristeiden kannalta ja eristemateriaali valitaan paremminkin käyttötarkoituksen ja koko elinkaaren aikaisen kustannustehokkuuden kuin pelkän hinnan tai eristepaksuuden perusteella, on lopputulos todennäköisemmin sekä energia- että kustannustehokas.

Eristämisen etuja

Eristeet ovat olennainen osa talotekniikkaa ja niillä tavoitellaan säästöjen, ja turvallisuuden lisäksi oleskelumukavuutta. Viisi tärkeintä syytä eristämiseen ovat energian säästö, kondensaation hallinta, putken jäätymisen estäminen, henkilövahinkojen estäminen ja meluntorjunta.

Teollisuudessa hyvin toteutettu tekninen eristys pienentää energiakustannuksia, ylläpitää prosessin optimilämpötilaa, estää osaltaan kulumista ja korroosiota laitteissa ja putkistoissa, vähentää kohteiden termisiä jännityksiä, lisää työturvallisuutta ja parantaa työviihtyvyyttä. (Lähde: Motiva

Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa tai herää lisäkysymyksiä, ota yhteyttä.

Lisätietoja materiaaleista ja tuotteista


Tekniset tiedot


Eri eristemateriaalien käyttötarkoitukset ja -kohteet

Solukumit Erikois-tuotteet Kivivillat PVC-päällysteet Pelti-päällysteet
Käyttötarkoitus
Lämpöeriste
Kondenssieriste
Äänieriste
Paloeriste
Kylmäeriste
Eristyksen päällystäminen
Käyttökohde
Lämpöputki
Höyryputki
Ilmakanava
Ilmanvaihto
Liesituulettimen poistoilmakanava
Lämmin käyttövesiputki
Kylmä käyttövesiputki
Jäähdytysvesiputkisto
Lämmin kiertovesiputki
Keskuspölynimurin putkisto
Lauhdevesiputkisto
Jätevesiviemäri
Tuuletusviemäri
Sadevesiviemäri
Muoviviemäri
Maanalaiset putkistot
Pakoputki
Savupiippu
Äänenvaimennin