010 425 9900myynti@hltech.fi

Suunnittelijalle koottua

Kokosimme tähän suunnittelijan työtä helpottaaksemme tietoa eristemateriaaleista ja niiden käyttökohteista. Taulukoista selviää helposti milloin ja mitä kannattaa eristää ja millä tuotteilla se onnistuu parhaiten.

Vaikka eristeet ovat olennainen osa talotekniikkaa, aina putkistoja ei eristetä, mutta silloin kun se tehdään, eristämisellä tavoitellaan säästöjen ja turvallisuuden lisäksi oleskelumukavuutta.

  1. Energian säästö
  2. Kondensaation hallinta
  3. Putken jäätymisen estäminen
  4. Henkilövahinkojen estäminen
  5. Meluntorjunta

Taulukosta selviää eri eristemateriaalien käyttötarkoitukset ja -kohteet.

Tarkempaa tietoa eri eristemateriaaleista ja niiden paloturvallisuudesta löytyy täältä.