010 425 9900myynti@hltech.fi

Eristemateriaalit ja teknisten eristeiden paloturvallisuus

Paloluokituksessa putkieristeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, tulen leviämiseen sekä savun tuottoon. Putkieristeiden paloluokitusmerkintä on kolmiosainen, muotoa BL-s3, d0. Järjestelmä on jaettu

  • seitsemään luokkaan paloon osallistumisen osalta A1, A2, B, C, D, E ja F
  • kolmeen luokkaan savun tuoton osalta s1, s2 ja s3
  • kolmeen luokkaan pisaran muodostuksen osalta d0, d1 ja d2.

 

Syttymisherkkyys ja palon levittäminen   Savun tuotto

A1 Ei osallistu lainkaan paloon (palamaton). s1 Savuntuotto erittäin vähäistä.

A2 Paloon osallistuminen erittäin rajoitettua. s2 Savuntuotto on vähäistä.

B Paloon osallistuminen hyvin rajoitettua. s3 Ei täytä s1 tai s2 vaatimuksia.

C Osallistuu paloon rajoitetusti.

D Osallistuminen paloon hyväksyttävissä. Pisarointi

E Käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. 
F Käyttäytymistä ei ole määritelty. d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia.
Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tarkoittaa, että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisältävät myös lisämääreet.

 

Paloluokitus on ensisijainen valintakriteeri vain paikoissa, joissa eristeen tarkoitus on nimenomaan palosuojaus. Yksinkertaisesti sanottuna mineraalivillat ovat pääsääntöisesti palamattomia ja solukumit vaikeasti syttyviä eivätkä pidä tulta yllä. Savunmuodostus vaihtelee jonkin verran S1-S3 välillä. Pinnoitteet sen sijaan saattavat olla herkemmin palavia.

Kohteesta riippuen suunnittelijan, tilaajan tai viranomaisen on määriteltävä, millainen savunmuodostus on hyväksyttävissä. Käytännössä sekä solukumien että monien sekoitemateriaalien savunmuodostus on aina vähäistä ja lyhytaikaista ja syntyy lähinnä sideaineista.

Elinkaarensa päätteeksi suurin osa teknisistä eristeistä päätyy energiajätteeksi.

Eristemateriaalit:

Solukumit ovat joustavaa ja umpisoluista FEF-, NBR tai EPDM-kumia. Solukumien vesihöyrynläpäisyvastus on niin korkea, ettei erillistä kosteussulkua tarvita. Matalan lämmönjohtavuutensa ansiosta solukumit ehkäisevät energiahäviöitä jo suhteellisen ohuina kerroksina. Siksi niitä käytetään usein jäähdytys- ja ilmastointiputkistoissa sekä lämmitys- ja kuumavesiputkissa.

Solukumi materiaalina on itsestään sammuvaa eikä muodosta palavia pisaroita tai levitä tulta. Paloluokat vaihtelevat tuotteittain

solukumi.jpg

Mineraalivillat, mukaan lukien kivi- ja kuonavillat, ovat epäorgaanisia kiviaineesta puhallettuja säiekimppuja, jotka on sidottu yhteen orgaanisilla sidoksilla. Toimivat korkeissa lämpötiloissa ja ovat hyviä palosuojia. Käytetään monenlaisten putkistojen eristyksessä, erityisesti teollisuudessa, jossa korkeita lämpötiloja.

Kivivillat kestävät yli 1000 asteen kuumuutta, vaikka sideaineet sulavat jo aiemmin. Kivivillojen paloluokitus on A1 tai A2.mineraalivilla.jpg

Solumuovi eli polyeteeni on yksi yksinkertaisimmista ja halvimmista polymeereistä. Umpisoluisena ja joustavana eristemateriaalina sitä käytetään erityisesti kotitalouksien käyttövesi- ja lämmitysputkistojen eristeenä.

Solumuovi sulaa ennen kuin se syttyy, savu on vaaleaa ja haju kynttilän hajua muistuttava. Ei sammu itsestään, kun palolähde poistetaan. Paloluokka on B2.
solumuovi.jpg

 

Päällystemateriaalit:

Sekoitemateriaalit, joita ovat esimerkiksi erilaiset muovien ja metallien yhdisteet tai lasikuidun ja metallin yhdisteet, sopivat erinomaisesti eristysten pinnoittamiseen ja suojaamiseen vaativissa olosuhteissa.

Pinnoitetuissa solukumieristeissä käytettävien pinnoitteiden paloluokka on E tai B-s3, d0.
sekoitemateriaali.jpg

Pvc-kalvoja ja -kulmia käytetään veden-pitävyytensä ja kestävyytensä vuoksi suojaamaan eristeitä sisätiloissa mekaaniselta rasitukselta ja kondensiolta. Siistin pinnan takia ne sopivat myös esteettiseksi pintamateriaaliksi tiloihin, joissa putket jäävät näkyviin. Muovimateriaaliin on usein lisätty palonestoaineita.

PVC-päällysteiden sytyttyä palamaan ne sammuvat itsestään. Niiden paloluokka on M1/C-s2, d0.

PVC_kulma.jpg

Peltipäällysteiden materiaali voi vaihdella teräspellistä alumiiniin ja ruostumattomaan tai haponkestävään teräkseen. Jälki-käsittelynä on esimerkiksi kuumasinkitys, väripinnoitus tai maalaus.

Peltipäällyste on itsessään palamatonta, muttei juurikaan paranna alla olevan eristeen omaa palosuojaa.peltipaallyste.jpg